• Limfa zaboravljena reka zdravlja

    Limfa zaboravljena reka zdravlja

    Limfa zaboravljena reka zdravlja Posečan ljudski organizam se sastoji od 75% vode, od toga samo 5% odlazi na krv dok 35% čini limfa i 35% ćelijska voda. Klasična medicina se najviše bavi sa krvi i nju analizira kada traži rešenje za bolest, pri tome zaboravlja na najvažniju tekućinu u našem telu u kojoj leži i

    Read more →

Photostream