Horowitz Lyme upitnik

Horowitz Lyme upitnik

Ako sumnjate u lajmsku bolest, ​​prvi korak je da popunite upitnik Horovitz Lime-MSIDS. Ovo će vam pomoći da prepoznate mnoge simptome povezane sa Lajmskom bolesti i njihovu težinu. Ukoliko se po popunjavanju upitnika skor koji dobijete poklopi sa skorom vezanim za lajmsku bolest, molimo Vas posetite svog doktora i pokažite mu upitnik sa simptomatikom, da biste potvrdili svoju sumnju. Nepotrebno je reći, što pre otkrijete i započnete lečenje, to je mnogo veća mogućnost za efikasno lečenje. Najpopularniji konvencionalni način testiranja za Lajmsku bolest je kombinacija Vestern Blot i ELISA testa, koji meri specifična antitela u krvi.

Problem sa ovim i drugim konvencionalnim testiranjem je to što nije uvek tačan. Ova metoda zna da ne vidi i do 60 posto slučajeva lajmske bolesti ranog stadijuma, jer mogu potrajati nedelje da telo razvije za metodu mjerljivih antitela.