Značaj visokih doza vitamina C u onkologiji

 Čudesno  dejstvo velikih doza vitamina C na organizam kod mnogih oboljenja prema pisanim dokumentima ispitivana su još u XVI veku. Od tada pa do druge polovine XX. veka. , tačnije sve do kraja sedamdesetih godina visoke doze ovog vitamina smatrane su od velikog dela stručne javnosti kontroverznim.

 Vitamin C je hidrosolubilni vitamin koji je značajan učesnik mnogih metaboličkih procesa jer je kofaktor u brojnim enzimskim reakcijama kao sto su npr. biosinteza kolagena, karnitina, neuropeptida,  i jedan od najznačajnijih antioksidanasa odnosno boraca protiv štetnih slobodnih radikala, utiče  i na gensku ekspresiju itd. Vitamin C se kod mnogih sisara stvara u organizmu (takozvani endogeni vitamin C ) ali ne i kod ljudi, pa se mora dodatno unositi.Kako rekosmo vitamin C je vitamin koji je hidrosolubilan, tj. rastvara se u vodi i za nekih 2 sata se vec izluči iz organizma pa neverne Tome zbog toga ponekad i danas kada ima i naučnih dokaza za to ne veruju u bilo kakvo dejstvo visokih doza vitamina C već se drže konvencionalnih doza.

Upravo zbog prethodno pomenutog, potrebne su visoke doze da deluju za ta dva sata. Osim toga, ne treba mešati per os uzimanje vitamina C (u obliku tableta, izuzetak je liposomalni oblik) i intravensku primenu visokih doza. Naučna istrazivanja koja se smatraju najrelevantnijim na ovu temu su od 50tih godina prošlog veka pa do današnjih dana, ukazuju da je uticaj baš tih visokih doza vitamina C samostalno i uz konvencionalnu hemioterapiju zaslužno za  smanjenje ili nestanak tumora , za  usporen rast , smanjenu verovatnoću recidiva kao i smanjenje nuspojava hemioterapije zahvaljujući raznim mehanizmima koje su uspeli da opisu i dokažu kako in vitro, tako i in vivo i na dobrovoljcima, a kasnije i u kliničkoj praksi.

Visoke doze vitamina C

Naime, vitamin C u visokim dozama utiče mnogo intenzivnije na metaboličke procese u tumoru, utiče na DNK maligne ćelije, povećava količinu reaktivnog kiseonika u malignoj ćeliji koji ona nikako ne voli,  a sve u pravcu njene konačne apoptoze tj. ćelijske smrti. Neki naučnici kažu da je još važnije to da u borbi protiv tumora visoke doze vitamina C stimulušu proizvodnju imunih ćelija i intenzivno ih aktiviraju.

 Hemičar, dvostruki Nobelovac Linus Pauling je takodje bio veliki pobornik visokih doza vitamina C . U SAD  na Oregon State University postoji Linus Pauling Institut koji se bavi upravo dejstvom raznih mikronutritijenata na razna oboljenja. Njihovi naučnici tvrde da vit. C, a naročito visoke doze utiču na povoljan ishod lečenja mnogih oboljenja od gripa, preko astme, hipertenzije, brojnih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja, dijabetesa, Alchajmerove bolesti…pa do najšireg spektra karcinoma, pri čemu navode za sva stanja visoke doze vitamina C koje bi mogle da pomognu se naravno razlikuju od pacijenta do pacijenta.

Postoje razne šeme davanja visokih doza vitamina C, a jedna od najpominjanijih je ili kontinuirano davanje nekoliko dana ili u proseku 100 gr vitamina (što je 200 ampula  vit. C  od po 500 mg u ampuli)  2 puta sedmično u roku od 7 do 8 meseci.

 Kako god, u našoj kliničkoj praksi te visoke doze smo prilagodili našim pacijentima i neko prosto ne može u toku 2 h da primi više od 20 amp. tj. 10 gr , a neki pacijenti mogu da prime mnogo, mnogo veće doze, što sve zavisi od pacijenta. Mnogi pominju stvaranje bubrežnih oksalatnih kamenaca ali sa adekvatnim unosom vode per os (pijenje) ili preko infuzija i  administriranja adekvatne količine alkalnih supstanci (sto je često nepotrebno a nekada i kontraproduktivno) svi eventualni problemi se mogu preduprediti. Naravno, uvek uzimamo u obzir stanje bubrega pacijenta, koagulabilnost krvi, elektrolite, lekove koje uzima i koji bi mogli da se ukrste sa davanjem vit C. Naša praksa je pokazala da su visoke doze vitamina C sa terapijama oksigenizacije organizma i laserskom terapijom krvi  pomogle mnogim pacijentima posebno pacijentima posle i za vreme hemioterapije.

Zaključak: Visoke doze vitamina C , DA , pre svega venska administracija,oprez na stanje organizma, laboratoriju i komorbiditete i terapiju kao i količinu vode koju pacijent konzumira.

Mr sci med dr Sunčica Lepojević Vujošević

Literatura:

-Soo Jung Lee et al. Effect of High –dose Vitamin C Combinated With Anti-cancer Treatment on Breast Camcer Cells, Anticancer Res. 2019.

-Luis Cantley , Intravenous High-Dose Vitamin C in Cancer Therapy, 2020. National Cancer Institute

-Levin M, Psdayatty SJ, Vitamin C. Modern nutrition in Health and Disease, 11th ed. Baltimor , MD: Lippincott Williams &Wilkins, 2014:416-426

-England S., Seifter S. The biochemical functions of ascorbic acid. Ann Rev Nutr. 1986;365-406

-CamarenaV, Wang G. The epigenetic role of vitamin C n health and disease. Cell Mol Life  Sci. 2016.;73 (8):1645-1658.

-VitaminC, Jane Higdon, Ph.d, 2000, Linus Pauling Institute