POST KOVID SINDROM I KAKO GA MI LEČIMO

Patite od: dugotrajanog gubitka ili izmenjenosti čula ukusa i mirisa, hroničnog umora, malaksalosti, nedostataka vazduha, bola ili stezanja u grudima, lupanja srca, poremećaja pamćenja i koncentracije, noćnog znojenja, bolova u mišićima i zglobovima, glavobolje.

Post kovid 19 sindrom terapija

Godinama radeći na imunitetu kod mnogih bolesnih stanja posebno onih izazvanih virusima. Poliklinika Nauralia je razvila izuzetno dobru terapiju za smanjenje nuspojava Kovid 19 Sindroma.

Simptomi vezani uz navedeni sindrom nisu naivni – otežavaju svakodnevno funkcionisanje i traju nedeljama. Zanimljivo je da se post kovid 19 sindrom ne događa samo osobama koje su imale teži oblik bolesti, već se često viđa i kod osoba koje su imale blagi oblik.

Snaga našeg imunološkog sistema je ogromna. U gotovo 95% slučajeva on uspešno pobeđuje SARS-CoV-2, koji, osim u izuzetnim slučajevima, ne uspe proći ni prirodne barijere našeg organizma, poput npr. nosne i usne sluznice. Za optimalno funkcionisanje  ovih linija odbrane važan je dobar i stabilan imunitet.

Najčešći simptomi koji se pojavljuju kod pacijenata nakon preležane tzv.blage i umereno teške akutne faze kovida 19, uključuju dugotrajan gubitak ili izmenjenost čula ukusa i mirisa, hroničan umor, malaksalost, nedostatak vazduha,bol ili stezanje u grudima, lupanje srca,poremećaj pamćenja i koncentracije, noćno znojenje, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolje.

Najčešći simptomi koji se primećuju kod osoba koje su preležale kovid 19 vezani su za disajni sistem, a manifestiraju se kao subjektivni osećaj otežanog disanja, boli u grudima ili suvog kašlja, iako se standardnim dijagnostičkim procedurama ne nalazi poremećaj strukture ili funkcije pluća.

S druge strane neurološki simptomi (glavobolja,nesanica, znojenje, poremećaj funkcije kranijalnih  nerava,poremećaji pamćenja, pažnje, percepcije konvulzije, paraliza itd.) imaju takođe veliku učestalost i predstavljaju značajan problem kod osoba koje su prebolele kovid 19.  Nedavno objavljen rad koji je analizirao stepen intoksikacije teškim metalima osoba koje su prebolele infekciju utvrdio je da preko 80% pacijenata ima izuzetno povišen nivo teških mmetala u sebi (posebno, žive, olova i aluminijuma) što može izazvati sva ona bolesna stanja koje pacijenti osećaju.

Koristeći sva nova medicinska saznanja vezano za Kovid 19 kao i dugogodišnje iskustvo Polilinika Naturalia je razvila jedinstvenu terapiju koja je mnogima pomogla.

Naše terpije podrazumevaju: detoks teških metala DMPS protokol, oksigenizaciju tela (hiperbarična komora i ozonizacija krvi), lasersku terapiju krvi, simptomatsku terapiju bolesnih stanja pacijenta, Majersove vitaminsko mineralne intravenozne koktele. Terapije traju od 5 do 10 dana i veoma su delotvorne.

Pozovite nas za više informacija 06003181334 Poliklinika Naturalia