Antikancer metabolička terapija

Antikancer Metabolička Terapija

Nažalost oboljevanje od onkoloških oboljenja je danas na istom nivou kao i od kardiovaskularnih bolesti. Onkološkim oboljenjima se u našoj zemlji bave državne ustanove na klasičan način. Mi smo se odlučili da se holističkim pristupom pozabavimo onkološkim oboljenjima. Šta to znači? U Poliklinici Naturalia posmatramo pacijenta kao kompletno biće , a ne kao specijalističku granu medicine.

Ako imate rak, imate veliki problem, problem koji treba rešiti i koji se može rešiti. Pitanje je kako?

Klasična medicina poznaje tri principa borbe protiv raka: hemioterapija, zračna terapija i hirurški pristup. Dobro su poznate nuspojave hemioterapije i zračne terapije. Za mnoge pacijente zbog kasnog otkrivanja tumora klasična medicina kaže da je kasno i ne vrši terapiju. Da li je baš kasno? Postoji i metabolička terapija koja se sve više koristi u svetu medicine gde se podiže imuni sistem koji bi trebalo da pobedi bolest. Ova terapija je veoma interesantna i pacijentima koji su odbili hemioterapiju kao vid lečenja.

Što se metaboličke terapije tiče, najbolje bi bilo (ako je to medicinski moguće) hirurškim putem odstraniti tumorsku masu i tako povećati potencijal u korist imuniteta.

Metabolička terapija sprovodi se kroz dve faze, polikliničku i ađuvantnu.

Metabolička terapija predstavlja u osnovi kombinaciju brojnih suplemenata, veoma visokih doza vitamina C, a sve uz bitne procedure detoksikacije organizma.

Gledano sa druge strane, ćelije kancera utiču na pad vitamina C u krvi i time sprečavaju imuni sistem da se bori protiv bolesti. Međutim davanjem velikih doza vitamina C činimo da se akumulira velika količina vitamina u ćelijama raka i on reaguje sa ćelijskim metalima bakrom i gvožđem što proizvodi veće količine vodonik peroksida koji tada jednostavno ubija ćeliju raka.

Skeptici kažu da je vitamin C hidrosolubilni vitamin i da se višak izbacuje iz organizma i kada je davanje intra vensko. Međutim, ovde se radi o dozama koje dostignu visoke vrednosti koje bubrezi ne uspeju da izbace tako lako kao kod oralnog uzimanja vitamina C. Osim toga ono što je u poslednje vreme poznato jeste da su naučnici uspeli da naprave kapsulu vitamina C gde je  ovaj vitamin obavijen fosfolipidom koji omogućava mnogo lakši ulazak vitamina C u ćeliju jer su ćelijske membrane upravo tog sastava, a raspoloživost i iskoristivost ovakvog vitamina C je 70-80%.

Nuspojave korišćenja vitamina C proliv, su blagi u odnosu na dobrobit koji donose organizmu, ili u poređenju sa nuspojavama hemioterapije.

Osim vitamina C u okviru metaboličke terapije koriste se još mnogi suplementi i enzimi, medicinski preparati, izuzetno moćni antioksidanti i imunomodulatori sve pod strogom kontrolom naših lekara.

U cilju postizanja što boljih rezultata pacijent za sve vreme trajanja terapije od 21 do 23 dana, prolazi kroz proces detoksikacije organizma kao i kroz strogo kontrolisani antiparazatski program upotrebom raznih aparata (hidrokolon terapije, jonskog detoksikatora, frekventne terapije, hiperbarične komore, kvantne medicine).

Za vreme trajanja metaboličke terapije pacijent se pridržava specijalne šeme ishrane koja ima za cilj da smanji ishranu tumorskih ćelija pa se tako postižu izuzetno dobri rezultati.

Po okončanju polikliničke faze metaboličke terapije, nastavlja se druga ađuvantna faza sa oralnom primenom preparata po instrukcijama naših lekara koja traje 4 meseca uz naš stalni nadzor i kontrolu.

Mr.sci.med. dr Sunčica Lepojević Vujošević