Hematologija

Hematologija

Hematologija se bavi proučavanjem bolesti krvi. Hematolozi se ne bave samo lečenjem bolesti krvi, već i lečenjem bolesti koštane srži, limfnog tkiva i sl. Naši lekari u Poliklinici Naturalia će Vam pomoći u rešavanju hematoloških oboljenja.

Najčešći simptomi

 • Malaksalost
 • Groznica
 • Umor
 • Nedostatak vazduha
 • Krvarenje
 • Česte ponavljane infekcije
 • Povišena telesna temperatura
 • Spontani nastanak modrica
 • Bleda koža
 • Ubrzan srčani rad

Najčešće dijagnoze

 • Tromboza
 • Leukemija
 • Duboka venska tromboza
 • Anemija (malokrvnost)
 • Policitemija vera
 • Leukopenia
 • Hodžkin limfom
 • Non-Hodžkin limfom
 • Hemofilija
 • Trombocitopenija
 • Trombocitoza
 • Idiopatska trombocitopenijska purpura
 • Multipli mijelom
 • Mijelodisplastični sindrom
 • Trombotička trombocitopenijska purpura