Medicina rada

Medicina rada je grana medicinske delatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem faktora sredine (npr. buka, vibracije, toplota, hemijske materije elektromegnetska zračenja, radijacija itd.) kojima je neka osoba profesionalno (u toku svakodnevnog radnog vremena) izložena.

Kod nas u Poliklinici Naturalia možete rašiti sve vezano za Medicinu rada. Za više informacija obratite nam se.