Nuspojave hehioterapija

Nuspojave onkoloških terapija su ono što prati mnoge onkološke pacijente. Ne samo hemoterapija, već i radioterapija, sadrže niz komplikacija: razvoj opštih toksičnih pojava usled oštećenja jetre, razvoj anemije i sklonosti ka krvarenju usled oštećenja moždine, visoka osetljivost na infekcije zbog oslabljenog imunog sistema… Pri tome, zbog pojave velikog broja slobodnih radikala u organizmu, koji izazivaju toksične efekte, stradaju svi organi i tkiva, pre svega – nervni sistem.

Primećuje se povećana nervoza, uzbuđenost ili apatija, glavobolja, poremećaj sna, mučnina, gubitak apetita i nakon toga iscrpljenost. Kad slobodni radikali oštete kičemnu moždinu dolazi do pada proizvodnje trombocita (ćelija koje utiču na zgrušavanje krvi) i eritrocita (prenosnika kiseonika).

U mnogim slučajevima se primećuje mogućnost lakog oštećenja krvnih sudova kože, kada slabiji pritisak ili lak udar po ruci i butini izaziva pojavu modrica, a kod pranja zuba dolazi do krvarenja desni.

Nedostatak eritrocita dovodi do anemije i slabog zasićenja tkiva kiseonikom, zbog čega se naglo pogoršava opšte stanje organizma i sposobnost za rad, pad koncentracije i pažnje.

Osim ovih nabrojanih efekata, slobodni radikali guše imunološke reakcije i oštećuju kako ćelijske, tako i humoralne faktore. Kod obolelih se u klasičnim analizama krvi može primetiti pad broja leukocita i limfocita (leukopenija i limfocitopenija).

Ovaj fenomen dovodi do pojačane osetljivosti ljudi na virusne, gljivične i bakterijske infekcije. Može da dođe do zaraze krvi (sepse) zbog bilo kakve manje infekcije, uključujući i endogene bakterije, koje su stalno prisutne u našem organizmu  (na koži, u ustima, u crevima itd.).

Dužina trajanja neželjenog dejstva

Mnoga neželjena dejstva se povlače relativno brzo, ali neka mogu da potraju nekoliko meseci ili godina pre nego što potpuno nestanu. Ponekad neželjena dejstva mogu trajati i doživotno, ako na primer hemoterapija izazove trajna oštećenja srca, pluća, bubrega, reproduktivnih organa itd. Određene vrste hemoterapija, ponekad mogu ispoljiti neželjena dejstva sa zakašnjenjem, koja se kod nekih oblika tumora mogu da pojave mnogo godina kasnije.

Narušena homeostaza imunog sistema može dovesti do potencijalno fatalnih infekcija. Iako bolesnici redovo peru svoje ruke, održavaju higijenu tela, izbegavaju bolesne ljude i preduzimaju druge mere zaštite, oko 85% infekcija se spontano javlja koje su  izazvane mikroorganizamima iz stomaka ili kože bolesnika. Ove infekcije se mogu manifestovati kao sistemske infekcije (poput sepse), ili kao lokalizovane infekcije (kao što je herpes zoster). Ponekad, se hemoterapija mora odložiti zbog toga što je imuni sistem potisnut i na kritično niskom nivou.

Više o nuspojavama hemioterapije pročitajte ovde…