Poliklinika Naturalia, mesto gde imunitet vlada

Opšta Praksa

Lekar opšte prakse je temeljni i merodavni nosioc zdravstvene delatnosti.
Lekari opšte prakse se bave unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom. Njihov posao uključuje dijagnostiku bolesti kao i lečenje bolesnika koji traže pomoć u ordinaciji, ili kući. Oni pregledaju pacijente, uzimaju anamnezu pri čemu vode računa o telesnim, psihičkim i socijalnim aspektima bolesti, upućuju na pretrage, tumače dobijene nalaze i na osnovu toga dijagnosticiraju bolesti i ozlede. Procjenjuju hitnost i težinu bolesnikovog stanja, potrebu upućivanja na specijalistički pregled ili bolničko lečenje.

Kod nas u Poliklinici Naturalia imate na raspolaganju lekare specijaliste Opšte Prakse sa dugogodišnjim medicinskim iskustvom, koji će Vam sigurno pomoći da brzo i sigurno sagledate svoj a ujedno i rešite svoj zdravstveni problem.