Ozonizacija u dermatologiji

Neurodermatitis

Ekcem

Ozonizacija je korisna u određenim lakšim oblicima neurodermatitisa.

Način aplikacije

1.Intravenska infuzija ozoniziranim rastvorom fizioloskim  ili rektalna insuflacija ozon/ kiseonik miksturom.

2.Ozonizirano biljno ulje

3.Aeracija ozon /kiseonik kombinacijom u plastičnoj sferi

Tretman se sastoji od 10-12 procedura intravenske infuzije ozoniziranim fiziološkim rastvorom ili rektalnom insuflacijom ozon/ kiseonik kombinacijom na drugi dan.

Major autotransfuzija izvodi se dva puta nedeljno sa maksimalno do 5-6 aplikacija.

Ozonizirano biljno ulje aplikuje se na regiju od značaja dva puta dnevno u trajanju od 20 min.

Aeracije se sprovodi  5-8 puta na svaki drugi dan u trajanju od 20 min.sa koncentracijom ozona od 5 mg/l.

AKNE

Način aplikacije

1.Major autotransfuzija

2.Minor autotransfuzija

3.ozonizirano biljno ulje

Kod blažih oblika izolovane erupcije minor autotransfuzija sprovodi se 8-10 puta svaki drugi dan.

Kod težih slučajeva odnosno masivne erupcije major autotranfuzija  sprovodi se 8-10 puta 2/nedeljno.

Ozinizirano ulje aplikuje se lokalno na zahvacenu regiju dva puta dnevno u trajanju od 20 min.do nestanka promena.

FURUNKULOZA/PIODERMA

Nacin aplikacije

1.Major autotransfuzija

2.Minor autotransfuzija

3.Intravenska infuzija ozoniziranim fiziološkim rastvorom

4.Subkutana mikro injekcija ozon/kiseonik kombinacijom u regiji inflamacije

Tretman se započinje major autotransfuzijom sa ukupno 5/na svaki 2/ dan u kombinaciji sa intravenskom infuzijom ozoniziranim fiziološkim rastvorom ,6-8/procedura.

Mikro injekcije u prodručju inflamirane regije do nestanka promena. Rupturirani furunkul ispira se ozoniziranim fiziološkim rastvorom.

HERPES

Način aplikacije

1.      Major autotransfuzija

2.      Minor autotransfuzija

3.      Ozonizirano ulje

Tretman se sastoji od 10-15 procedura  minor autotransfuzije svaki drugi dan I 4 major autotransfuzije jednom nedeljno.

Ozonizirano ulje se aplikuje  2 puta dnevno na promene na koži.

Kod nekih individua može se javiti reaktivna egzacerbacija stanja koja se spontano povlači tokom daljeg kursa lečenja.

Psorijaza

Način aplikacije

1.      Intravenska infuzija  ozoniziranog fiziološkog rastvora ili rektalna insuflacija ozon/kiseonik miksturom

2.      Major autotransfuzija

3.      Minor autotransfuzija

4.      Ozonizirano ulje

Intravenska infuzija  ozoniziranim fiziološkim rastvorom ili rektalnom insuflacijom ozon/kiseonik miksturom (10 procedura na svaki drugi dan).  Minor autotransfuzija podrazumeva ukupno 6 procedura dva puta sedmično.

Umesto intravenske infuzije, rektalna insuflacija ozon/kiseonik miksturom i minor autotransfuzija  mogu se sprovoditi (8-10 procedura).

Ozonizirano ulje aplikuje se na inflamiranu regiju 2 puta na dan u trajanju od 20 minuta.

Mikoze

  Način aplikacije

1.      Ozonizirano ulje

2.      Minor autotransfuzija

Tretman se sastoji  u primeni ozoniziranih tampona koji se aplikuju na zahvaćene nokatne ploče 2 puta dnevno u trajanju od 30-40 minuta u periodu od 3-6-9 meseci.

Može se pokušati i sa 3-6 tretmana major autotransfuzijom na svaka 3 meseca, na svaki drugi dan.