Ozonizacija u ginekologiji

Inflamatorna stanja male karlice

Adneksitis, endometritis, parametritis, pelveoperitonitis

Nacin aplikacije

  1. Intravenska infuzija ozoniziranog fizioloskog rastvora
  2. Rektalna insuflacija ozon/kiseonik miksturom
  3. Major autotransfuzija (doza ozona 1-3 mg)
  4. Intrauterina irigacija ozoniziranim fizioloskim rastvorom

Tretman se sastoji od intravnske infuzije ozoniziranim fizioloskim rastvorom ili rektalnom insuflacijom ozon/kiseonik miksture.  Oba nacina ozonizacije mogu se zameniti sa nekoliko protokola major autohemoterapije.

Dnevna infuzija 200-400 ml ozoniziranog fizioloskog rastvora sa koncentracijom ozona u ozon/kiseonik kombinaciji (na portu generatoraa 1200 mikrog/l) vrsi se u periodu od 5-7 dana. 

Rektalna insuflacija ozon/kiseonik miksturom  sprovodi se po posebnom protokolu od 75mikrogr/l telesne tezine. Volumen gasne koncentracije ozona od 300-600 ml je 10-40 mg/l.

Major autotransfuzija vrsi se 2 puta nedeljno, a maksimalno tri nedelje. 

Intrauterina irigacija ozoniziranim fizioloskim rastvorom (400 ml) u koncentraciji ozona od 4-5 mg/l u regiji inflamatornog procesa putem biluminalnog katetera plasiranog u supljinu uterusa. Tokom jedne sesije, ovaj proces moze se ponoviti 3 puta, jednom dnevno. 

Kada se ozonizacija primenjuje istovremeno sa antiinflamatornom i antibiotskom terapijom, smanjuje se mogucnost generalizovane infekcije i progresijom pirmarnog oboljenja. 

Cilj primene ozona kod ovakvih stanja jeste smanjenje medikamentozne terapije, detoksikacije, pospesivanje antioksidativnog enzimskog sistema, imunomodulacija, analgetski i sedativni efekat. 

Ovakav pristup lecenju moze se primenjivati i u postoperativnom periodu.

INFLAMATORNA OBOLJENJA GENITALNOG TRAKTA

Kolpitis, Bakterijska vaginoza

Nacin aplikacije

  1. Vaginalna irigacija ozoniziranim fizioloskim rastvorom
  2. Aplikacija ozoniziranog ulja
  3. Vaginalna insuflacija ozon/kiseonik miksture

Vaginalna irigacija ozoniziranim fizioloskim rastvorom u kolicini od 1l kao i koncentracije ozona od 6-10 mg/l izvodi se 8-10 puta i nadopunjuju se primenom ozoniziranog ulja (1-2 puta dnevno).

Moguca je i vaginalna insuflacija ozon/kiseonik miksturom u periodu od 5-7 dana. Posebnom tehnikom,  ozon se aplikuje u vaginalni prostor. (1.5-2.5 mg/l).  Pre ozonizacije, pozeljno je isprati vaginalni prostor fizioloskim rastvorom 5-10 minuta (0.5-1l/min).

Dr Marija Petković