Post Kovid simptomi i kako ih smanjiti

Simptomatski Imuno PostCovid Odbrana   SIPCO Protokol

Najčešći simptomi koji se pojavljuju kod pacijenata nakon preležane tzv.blage i umereno teške akutne faze kovida 19, uključuju dugotrajan gubitak ili izmenjenost čula ukusa i mirisa, hroničan umor, malaksalost, nedostatak vazduha,bol ili stezanje u grudima, lupanje srca,poremećaj pamćenja i koncentracije, noćno znojenje, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolje, subjektivni osećaj otežanog disanja, boli u grudima ili suvog kašlja, iako se standardnim dijagnostičkim procedurama ne nalazi poremećaj strukture ili funkcije pluća. Međutim u Poliklinic Naturalia mi te promene detektujemo na našem DIACOM dijagnostičkom aparatu

Upoznajte se sa našim SIPCO PROTOKOL PostCovid protokol

Godinama radeći na imunitetu kod mnogih bolesnih stanja posebno onih izazvanih virusima. Poliklinika Nauralia je razvila izuzetno dobru terapiju za smanjenje nuspojava Kovid 19 sindroma “Simptomatski Imuno PostCovid Odbrana   SIPCO paketi”

Simptomi vezani uz navedeni sindrom nisu naivni – otežavaju svakodnevno funkcionisanje i traju nedeljama. Zanimljivo je da se post kovid 19 sindrom ne događa samo osobama koje su imale teži oblik bolesti, već se često viđa i kod osoba koje su imale blagi oblik.

Snaga našeg imunološkog sistema je ogromna. U gotovo 95% slučajeva on uspešno pobeđuje SARS-CoV-2, koji, osim u izuzetnim slučajevima, ne uspe proći ni prirodne barijere našeg organizma, poput npr. nosne i usne sluznice. Za optimalno funkcionisanje  ovih linija odbrane važan je dobar i stabilan imunitet. Zato smo mi u Poliklinici Naturalia razvili naš poznati program  Imuno Covid Odbrana    ICO paketi kako bi pomogli pacijentima da smanje rizik od težih oblika bolesti.

Upoznajte se sa našim SIPCO PROTOKOL PostCovid protokol

.Nedavno objavljen rad koji je analizirao stepen intoksikacije teškim metalima osoba koje su prebolele infekciju utvrdio je da preko 80% pacijenata ima izuzetno povišen nivo teških metala u sebi (posebno, žive, olova i aluminijuma) što može izazvati sva ona bolesna stanja koje pacijenti osećaju. A tu je naš DMPS protokol detoxa teških metala dao izuzetne rezultate kod pacijenata.

Koristeći sva nova medicinska saznanja vezano za Kovid 19 kao i dugogodišnje iskustvo Polilinika Naturalia je razvila jedinstvenu  terapiju koja je mnogima pomogla Simptomatski Imuno PostCovid Odbrana   SIPCO Protokol.

Ali najvažnije je da pacijenti poštuju zdravstvena pravila koje je odredio medicinski stručni štab u borbi protiv Kovida.