Post Kovid protokol SIPKO protokol

Post Kovid protokol, S I P K O protokol je namenjen pacijntima koji su preležali Kovid 19 virusnu infekciju i osećaju zdravstvene probleme. Simptomi vezani uz navedeni sindrom nisu naivni – otežavaju svakodnevno funkcionisanje i traju nedeljama. Najčešći simptomi koji se pojavljuju kod pacijenata nakon preležane tzv.blage i umereno teške akutne faze kovida 19, uključuju dugotrajan gubitak ili izmenjenost čula ukusa i mirisa, hroničan umor, malaksalost, nedostatak vazduha,bol ili stezanje u grudima, lupanje srca,poremećaj pamćenja i koncentracije, noćno znojenje, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolje, subjektivni osećaj otežanog disanja, boli u grudima ili suvog kašlja, iako se standardnim dijagnostičkim procedurama ne nalazi poremećaj strukture ili funkcije pluća

Osnovna funkcija svih paketa je da se podigne imuni status organizma i da je ujedno smanje i Post Kovid Simptomi.

Simptomatski Imuno Post Kovid Odbrana   SIPKO protokoli

SIPKO 1 protokol

 1. Majers intravenski vitaminsko mineralni koktel 2 dana
 2. Frekventna terapija za imunitet 5 dana
 3. Simptomatska frekventna terapija 5 dana

13.000.din

SIPKO 2 protokol

 1. Majers intravenski vitaminsko mineralni koktel 2 dana
 2. Frekventna terapija za imunitet 5 dana
 3. UV nazalna Laser terapija 5 dana
 4. Simptomatska frekventna terapija 5 dana

19.000. din

SIPKO 3 protokol

 1. Majers intravenski vitaminsko mineralni koktel 2 dana
 2. Frekventna terapija za imunitet 5 dana
 3. UV nazalna Laser terapija 5 dana
 4. Intra venska oksigenizacija krvi 5 dana
 5. Simptomatska frekventna terapija 5 dana

24.000 din

SIPKO 4 protokol

 1. Majers intravenski vitaminsko mineralni koktel 2 dana
 2. Frekventna terapija za imunitet 5 dana
 3. UV nazalna Laser terapija 5 dana
 4. Intra venska oksigenizacija krvi 5 dana
 5. Simptomatska frekventna terapija 5 dana
 6. DMPS protokol detoks teških metala (olovo, živa, aluminijum) 5 dana

37.000din

Post kovid protokol, Majersov intravenski vitamisko mineralni koktel se satoji od visokih doza Vitamina C, ostalih vitamina kao i mineralnih injekcionih sastojaka, imunomodulatora. Frekventne terapije stimulišu imuni odgovor tela, dok simptomatske frekventne terapije ublažuju simptome. Laserska terapija krvi pomaže oksigenizaciju organizma dok UV laser uklanja mikrobne nokse iz krvi. Velika autotransfuzija krvi kao i Hiperbarična komora oksigenizuju krv samim tim i ceo organizam.

Sve terapije se primaju u Poliklinici pod nadzorom naših lekara.

Pozovite nas da zakažete Vašu SIPKO terapiju