Frekventna dijagnostika i terapija: Diacom aparat

Frekventna medicina je medicina trećeg milenijuma. Medicina će se sve više baviti uzrokom nastanka bolesti kako bi što pre rešila pacijenta simptoma bolesti. Mnoge medicine u svetu već godinama koriste kvantnu medicinu u svojom osnovnom radu (Rusija, Japan, Kina, i sve više Nemačka, itd). Naše telo funkcioniše na energetskom nivou, kada je u energetskom disbalansu tada nastaje bolesno stanje.

U ljudskom organizmu i oko njega postoje elektromagnetski talasi koje on emituje. Ti talasi su odraz biohemijskih procesa koji se odvijaju u telu i čine deo takozvanog kontrolnog mehanizma tela. Osim fizioloških (zdravih) frekvencijskih uzoraka postoje takođe i one patološke (bolesne) uzrokovane raznim toksinima, povredama, infekcijama…

Frekventna-renzonanca je polje energetske medicine koje detektuje i radi sa elektromagnetskim frekvencijskim informacijama prikupljenim iz organizma.

Aparatom Diacom NLS 2 putem elektrode koja se nalazi u slušalicama koje se stavljaju na uši  prikupljamo sve te frekvencije pa ih šaljemo u frekventni aparat NLS. U aparatu se primljeni signal prevede u digitalni kod i onda se ubacuje u bazu podataka gde se može odmah očitati energetsko stanje pojedinog organa pacijenta. Na osnovu toga lekar može dijagnostikovati moguću bolest i na odrediti terapiju. Takođe aparat može da emituje specifične oscilacije koje pomažu organizmu da lakše prebrodi bolesti i tako povrati zdravlje ili ojača imunološki sistem ukoliko bolest još nije nastupila.

Terapeutski signal zapravo reprogramira nezdrave frekvencije kako bi lakše mogle da uđu u rezonancu (harmoniju) sa zdravim frekvencijama organizma.

Zdrave ćelije između sebe komuniciraju na energetskom nivou tj. fotonima koji izlaze kroz njihove membrane i ulaze u interakciju sa susednim ćelijama. Ćelije neprestano emituju i reaguju na te signale. Frekventni talasi stranih supstanci u našem telu kao što su toksini a posebno teški metali kao i mnoge mikrobne nokse (paraziti, gljivice, bakterije i virusi) remete normalnu komunikaciju između ćelije te tako mogu izazvati mnoge patologije kao što su autoimmune bolesti i sl.

Pogledajte u slici i reči kako izgleda komunikacija između ćelija:

Sve ćelije u organizmu emituju bioelektromagnetne signale tj. fotone kojima međusobno komuniciraju. Ako je ćelija zdrava i prostor između njih čist, ti signali će biti harmonični i u rezonanci s ostalim ćelijama organa.

Ukoliko neki patogen (toksin, teški metali, parazit, bakterija, virus…) napadne ćelije nekog organa ili se između ćelija nađe neki teški metal ili toksin, tada signal koje on emituju postaje poremećen. 

 

Poremećeni signal iz napadnutih ćelija je zapravo kombinacija originalnih harmoničnih i ne-harmoničnih oscilacija uzrokovanih patogenom.  Analizom očitanih frekvencija aparat vraća u telo ispravljenu frekvenciju i tako ispravlja rad oštećene ćelije.

Primena

Za veliku većinu nas u industrijalizovanom svetu veliko povećanje broja toksina u našem okruženju dovelo je i do novog patogenog stanja sa kojima naše telo mora da se bori. Rezultat toga je ogromno povećanje hroničnih poremećaja u populaciji kao što su: autoimuna oboljenja, Hashimoto,  reumatizam, astma, psorijaza, artroze, alergije, itd. Kako uobičajenim metodama često više nismo u stanju da regulišemo te hronične poremećaje, frekventna terapija se koristi da na sebi svojstven način pojača obrambene snage organizma.

Frekventna  terapija ostvaruje značajan uspeh kod sindroma gde se dosadašnje medicinske metode sve više pokazuju neefikasnima. Naročita je efikasnost dokazana pri lečenju mnogih bolesti i poremećaja:

 • Alergije
 • Bronhijalna astma
 • Autoimune bolesti
 • Organske bolesti
 • Hronične degenerativne bolesti
 • Ginekološki poremećaji i bolne menstruacije
 • Kardiovaskularne bolesti
 • Imunodeficijencija različitog porekla
 • Infektivne bolesti
 • Frakture
 • Glavobolje i migrene
 • Reumatske bolesti
 • Gljivične i parazitarne bolesti
 • Intolerancija na hranu
 • Neurodermatitis
 • Koristi se za pred i postoperativno tretiranje
 • Bolovi, svih vrsta
 • Sportske povrede
 • Metabolički disbalansi
 • Toksični stresovi  
 • Napetosti i nervoze