KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina

Već je poznato da mnoge istočne ljudske kulture koriste kvantno energetsku energiju za tretmane bolesti. U ovom slučaju ćemo izdvojiti posebno rusku naučnu zajednicu koja se najviše vremena bavila fundamentalnim naukama. Pa su posle više decenija razvili i aparaturu koju mi poznajemo kao kvantni analizator. Da pojasnimo malo sistem dejstva (dozvolićete da je ovo poprilično uprošćeno objašnjenje ali sa namerom da što je moguće više opis približimo osobama koje se ne razumeju preterano u fiziku i medicinu, hvala na razumevanju), naime ruski naučnici su uspeli da izmere kvantno energetski potencijal ljudskog organizma a i svakog organa pojedinačno. Na taj način višedecenijskim merenjem kvantno energetskog potencijala više stotina hiljada osoba, oba pola i svih uzrasta stvorili su bazu podataka zdravog organizma. Merenjem kvantno energetskog potencijala mnogih pacijenata stvorili su bazu podataka kada je bolest u pitanju. Onda su osmislili aparat koji u telo pušta određenu frekvenciju nekog organa u telu tako zvani ping (to vam je kao kada bacite u vodu kamen pa se na površini pojave talasi, aparat povratno registruje te talase, prevede ih u digitalni kod koji se kasnije ubacuje u bazu podataka i lekar na osnovu toga dobija informaciju u kakvom je energetskom stanju navedeni organ i koja je moguća bolest kao i koji je potencijalno izazivač bolesti.

Ovaj vid dijagnostikovanja može da otkrije mnoge bolesti koje još nisu postale akutne tj još nema simptoma (pojavom simptoma nastupa medicina i njene metode). Logika kaže da je bolje sprečiti nego lečiti, zar ne?!

Ovakav pregled može zameniti nekoliko nedelja obilazaka raznih lekara specijalista a i uštedeti mnogo para. Lekar dijagnostičar na ovkvom aparatu može videti potencijalni problem i pacijenta poslati kod lekara specijaliste na dodatne preglede, na taj način se mogu otkriti mnog bolesti u ranim fazama što daje mnogo veće šanse za izlečenje. Kako mi danas živimo u ambijentu da imamo sve manje vremena za sebe, jer ko će nekoliko nedelja ići od lekara spacijaliste do drugog da bi se pregledao kada mora da juri na posao, pa kući itd.. ovim načinom može za sat vremena izvrši pregled i da ukoliko ima problem da ga lekar uputi kod lekara specijaliste na dalje pretrage, na taj način je izbegnuto mnogo dana obilazaka lekera a i poprilično štedi budžet.

A šta kada je već akutna faza bolesti prisutna tj  kada su se pojavili simptomi. Kao što je aparatom očitan kvantno energetski disbalans na njega se može dejstvovati u suprotnom polaritetu, npr ako je očitani parametar minusni aparat šalje kvantno energtski signal u pozitivnom parametru, i tako pomaže i ispravlja na kvantno energetskom nivou da biofotoni normalno prolaze i prenose informaciju na ćelijsko nivou.

Naša iskustva u radu pokazuje da su onkološki pacijenti koji su išli na tretmane za vreme i posle hemio ili zračne terapije mnogo brže i kvalitetnije smanjili nuspojave pomenutih terapija.

Stoga Vam preporučujemo kvantnu terapiju