Laserska Foto Dinamička terapija

Laserska Fotodinamička terapija (PDT) je medicinski tretman koji koristi fotosenzibilizujući molekul (često lek koji se aktivira izlaganjem svetlosti) i izvor svetlosti u ovom slučaju je to laserski spektar svetlosti koji aktivira primenjeni lek. Veoma tanki površni karcinomi kože koji se nazivaju aktinične keratoze kao i određene druge vrste ćelija raka posebno mekotkivni, mogu se eliminisati na ovaj način. Postupak se lako izvodi u Poliklinici Naturalia pod nadzorom lekara. Zavisno od simptomatike fotodinamična terapija se sprovodi na dva načina intravenski upotrebom sterilnih intravenskih braunila (LILI) sa optičkim vlaknom i preko nazalne sluznice nosa upotrebom laserskih dioda (LIBI).

PDT u osnovi ima tri koraka. Prvo se primenjuje ili daje lek (fotosenzibilizator) oralno ili intravenski. Povremeno se može aktivirati fotosenzibilizujući molekul koji je već deo tela, mnogi od citostatika su fotosenzibilni. Drugo, postoji period inkubacije fotosenzibilizatora koji traje od nekoliko minuta do jednog dana. Konačno, krv je izložena određenoj laserskoj talasnoj dužini tj laserskoj boji koja potom aktivira fotosenzibilujući lek. Mehanizam kojim se tkivo TU uništava zavisi od prisustva molekula aktiviranog kiseonika koji koji ima terapijsko dejstvo.

Da biste razumeli strategiju lečenja laserske terapije, potrebno je znati mehanizme LILI biomodulacijskog delovanja koji mogu biti predstavljeni u sledećim sekvencama:

kao rezultat zračenja, temperaturni gradijent unutar ćelije raste i dolazi do momentalnog povećanja koncentracije jona kalcijuma (Sa2 +) oslobođenih iz unutarćelijskih skladišta, ujedno sa razvojem te kaskade jona kalcijuma, dešava se reakcija organizma na spoljni uticaj:

*rad imunog i vaskularnog sistema se normalizuje,

*metabolički i profilaktički procesi se aktiviraju,

*dešava se analgetski efekat itd.

U Poliklinici Naturalia se koriste i LILI i LIBI metode kod mnogih zdravstvenih stanja:

 • neurološke bolesti;
 • poremećaji moždane cirkulacije i njihovi dugoročni efekti;
 • ateroskleroza cerebralnih krvnih sudova;
 • sindrom vertebralnih arterija;
 • cirkulatorna encefalopatija;
 • vegetativna i vaskularna astenija;
 • patologija kardiovaskularnog sistema (infarkt miokarda, ishemijska bolest srca, napetostna angina, arterijska hipertenzija, obliterirajuća ateroskleroza krvnih sudova donjih ekstremiteta i sl.);
 • bolesti sa poremećajima imunološkog sistema – diseminisana skleroza, reumatoidni artritis, bronhijalna alergija, recidiv herpetične infekcije i sl.
 • MS stanja, Borellioze, Lajmska bolest
 • Infektivna stanja izazvana patogenim noksama
 • Detoksikacija onkoloških pacijenata posle HT ili zračne terapije

Neophodno je uzeti u obzir činjenicu da su svi bioefekti izazvani laserom zavisni od Sa2 +, to objašnjava svestranost odgovora organizma.

Treba obratiti pažnju na činjenicu da je sve gore pomenuto(laserska biomodulacija) relevantno samo za „lasersku -“ a ne „foto-“ ili „svetlosnu“ – biomodulaciju. Znači samo uz lasersku jednobojnu svetlost (Laseri LILI, ili Laserske diode LIBI) dešava se gore pomenuti proces.

Za više informacija obratite nam se +381 11 3181333