METABOLIČKA TERAPIJA KARCINOMA

METABOLIČKA TERAPIJA KARCINOMA

Večito pitanje uzroka nastanka karcinoma muči sve nas, toliko teorija, toliko pristupa problemu lečenja a rezultati su kakvi jesu. Danas postoji sveopšte uverenje od strane medicine da je karcinom kompleksna bolest, što je krajnji rezultat poremećenog metabolizma. To je opaka bolest koja napada celo telo, nervni sistem, probavni trakt, pankreas, pluća, organe za izlučivanje, endokrini sistem i ceo odbrambeni sistem. Česta pojava malignog tumora (relaps) posle konvencionalnih tretmana hirurgije, zračenja ili hemoterapije je uglavnom zbog toga što se osnovni metabolički uzrok kancera retko uzimao u obzir i kao takav ostao ne lečen.

Stoga je u svetu razvijen metabolički protokol u tretmanu Karcinoma. Jedan od primarnih ciljeva metaboličke terapije je revitalizacija imunog sistema i obnavljanje do potpune funkcionalnosti. Uspeh u ovom poduhvatu, dozvoljava imunom sistemu da eliminiše kancerogene ćelije pre nego što počnu neobuzdan rast. Ovo je posebno bitno kod pacijenata koji su u remisiji posle nekih od terapija koju je onkološka medicina primenila.

Doktori i istraživači metaboličke terapije veruju da možemo ostati zdravi ukoliko snabdemo svaku individualnu ćeliju u organizmu sa dovoljnom količinom kiseonika, oksigenizacijom, hranljivih sastojaka, enzima, minerala, amino kiselina i ostalih najosnovnijih hranljivih sastojaka iz naše ishrane i hranljivih dodataka. Ali je najvažnije ako ne i krucialno sprovesti detoksikaciju tela, izbaciti otpadne proizvode celularnog metabolizma. Tretmani moraju obezbediti pomoć organizmu da se detoksikuje eliminšući štetne zagađivače. Ovo je u suštini srce metaboličke terapije. Metabolička terapija je raznovrsan program koji uključuje veliki broj vezanih elemenata od kojih svaki igra važnu ulogu u uspehu cele terapije. 

Metabolička terapija koja se sprovodi na nasoj Poliklinici je terapija jednim delom po ugledu na metabolicku terapiju koja se primenjuje u Meksiku a prema preporukama  Dr.Ernesta i Francisca Contrerasa iz bolnice “Oaza Nade” , a drugi deo je posledica dugogodisneg skupljanja iskustva iz kontakta sa onkoloskim pacijentima. Pomenuta meksička  terapija  nam je posluzila kao osnov za razvijanje sopstvene terapije koja u krajnjoj instanci  ima za cilj nestanak kancera ili njegovo zaustavljanje u daljem širenju tako da bolest svedemo na nivo bilo koje hronične bolesti. Da li cemo uspeti  u potpunom izlečenju ili zaustavljanju bolesti umnogome zavisi kako od tipa i stadijuma kancera tako i od mentalnog stanja pacijenta i načina na koji prihvata svoju bolest? U većini slučajeva terapija traje 4 meseca, međutim to zavisi od pacijenta do pacijenta, da li je pacijent na nekoj od klasičnih onkoloških terapija (hemioterapija, zračna), tada se ulažu dodatni napori da se smanje nuspojave terapija, a da sve vreme ispoštujemo integritet obe terapije ali da to bude u potpunosti  u korist podizanja zdravstvenog stanja pacijenta. To bi u praksi značilo da se zadržava koristan efekat hemoterapije za određeni vremenski rok  a onda detoksikacijom organizam oslobađa reziduala citostatika koji se u organizmu ne zadržavaju kako mnogi onkolozi tvrde nekoliko nedelja već mesecima i godinama i u mnogome doprinose nastanku recidiva bolesti i metastatskih promena.

Metabolička terapija podrazumeva nekoliko delova,  tj.korišćenje vitamina B17 , DMSO,  velikih doza vitamina C, korekciju elektrolita kao što su kalijum, natrijum, magnezijum, bikarbonati, antikancerskih bolusa, glutationa, oksigenizacije organizma itd. što  rezultira regulisanjem metaboličkih procesa, antioksidativnim dejstvom , detoksikacijom i alkalizacijom limfe, podizanjem nivoa imuniteta kao i apoptozom tj. smrcu malignih ćelija i laganim smanjenjem kancera.Uporedo sa ovim delom terapije koriste se oksigenacija kiseonikom sa nadpritiskom kao i oksigenizacija ozonom  krvi (autotransfuzija), obe metode u svrhu bolje prokrvljenosti zdravih tkiva a smrti malignih jer je poznato da se maligne ćelije najbolje razijaju u anaerobnoj i kiseloj sredini.

Visoke doze vitamina C

Kod većine terapija, vitamin C se uzima oralno. Naučnici sa Univerziteta u Ajovi su pokazali da uzimanje vitamina C intravenozno poveća koncentraciju vitamina C za 100-500 puta u odnosu na oralnu terapiju. Upravo ova visoka koncentracija u krvi je krucijalna za moć vitamina C da napadne i ubije ćelije raka.

U novoj studiji, koja je objavljena u časopisu Redox Biology, Butner i njegove kolege su istraživale kako velike doze vitamina C ubijaju ćelije raka. Studija je pokazala da se vitamin C razgrađuje lako stvarajući vodonik peroksid, takozvanu vrstu reaktivnog kiseonika koji može da ošteti tkivo i DNK. Studija takođe pokazuje da su ćelije raka manje sposobne da uklone vodonik peroksid od normalnih ćelija.

„U ovom radu smo pokazali da su ćelije raka manje efikasne u uklanjanju vodonik peroksida od normalnih ćelija, što dovodi do toga da su ćelije raka sklonije oštećenju i propadanju od velike količine vodonik peroksida“, rekao je Butner, profesor radiologije i onkologije.

„Ovo objašnjava zašto veoma velike količine vitamina C koje su korišćene u našim kliničkim ispitivanjima nisu pogodile normalno tkivo, već samo tkivo tumora“, dodao je.

Takođe kao jedan od krucijalnih delova terapije je korisćenje  frekventnog generatora emitovanjem antikancerskih frekventnih struja, antigljivičnih, antiparazitarnih, detox frekvencija, limfe i jetre i mnogih drugih. Dodatni deo terapije je i ventuza terapija za detoks stazne limfe. Takođe se koristi  detoksikacija organizma hidrokolon tretmanima koje je jedna neagresivna terapija kojom se iz kolona izbacuju godinama nataloženi toksini, što omogućava bolje čišćenje ne samo digestivnog trakta već organizma u celini, te tako i raspadnih produkata i toksina koji se nagomilavaju kako tokom hemioterapije tako i tokom metaboličke terapije. U orijentaciji oko lecenja a i terapijski koristimo i kvantnu medicinu, preko kvantnog 3D NLS analizatora.

Kao što se da videti naš pristup je integrativni, sve u nameri da bolest napadnemo simptomatski a i uzročno a to je podizanjem opšteg imunog stanja organizma. Svaka naše terapija je pod budnim nadzorom iskusnih lekara koji stanje pacijenta prate i laboratorijski jer se na taj nacin izbegavaju  komorbiditetna stanja  koja mogu da uspore proces lecenja.

Uz sve ovo mora se poštovati poseban dijetetski režim koji maksimalno isključuje sećere primenom LCHF načina ishrane.

Dinamika sprovođenja metaboličke terapije je takva da  prve 3 nedelje pacijent  svakodnevno dolazi na terapije koje primenjeno njegovom stanju odredi lekar, a zatim se posete našoj Poliklinici proredjuju i najpre bivaju tri puta sedmicno a zatim dva puta ili jedanput sedmicno do ukupnog trajanja od 4 do 6 meseci.

Za više informacija obratite nam se.